Ωραίες Παρουσιάσεις

Name
text
text
text

Made by charly__6__<p style="color: rgb(0, 0, 0);width:500px;box-shadow: 3px -3px 6px rgb(255, 255, 51), 8px -7px 5px rgb(255, 0, 102), -8px 6px 3px rgb(51, 204, 200);margin: auto; background-color: #808080; text-align: center;" title="made by charly__6__">
    <span style="color:#696969;"><b style="font-family: 'trebuchet ms'; font-size: 36px; line-height: 30px;"><span style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: normal;"><span style="text-shadow: 3px -3px 6px rgb(255, 255, 51), 8px -7px 5px rgb(255, 0, 102), -8px 6px 3px rgb(51, 204, 200);"><span style="font-family: 'trebuchet ms';"><b><span style="font-size: 36px;"><span style="font-family: 'century gothic';"><span style="font-size: 26px;"><span style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-family: 'trebuchet ms';"><span style="font-size: 36px; line-height: 30px;"><b><span style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: normal;"><span style="text-shadow: 3px -3px 6px rgb(255, 255, 51), 8px -7px 5px rgb(255, 0, 102), -8px 6px 3px rgb(51, 204, 200);"><span style="font-family: 'trebuchet ms';"><b><span style="font-size: 36px;"><span style="font-size: 72px;">Name</span></span></b></span></span></span></b></span></span></span></span></span></span></b></span></span></span></b></span><br />
    <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 20px; font-family: 'century gothic';"><span style="font-size: 14px;">text</span></span></span><br />
    text<br />
    text<br />
    <br />
    Made by charly__6__</p>SWAG

Name
Text
text
text


Have some respect © Made By charly__6__
Click on read more for the code

<p style="background-color: #979797;color:#64959C;text-shadow: 0px 1px #64959C; box-shadow: 2px 0px 4px black;text-align: center;  margin: auto; width: 510px; overflow: auto;font-family:georgia,serif;" title=" Made by charly__6__ | Have some respect">
    <span style="font-family:century gothic;"><span style="color: #0000000; display: block; float:left; width: 480px; height: 200px;overflow:hidden; margin: 15px; text-align: center;"><span style="opacity:0.9;" title=" Made by charly__6__ | Don't remove the credit"><img height="322" src="http://www.sdcdn.com/camera/250/976/250976444.jpg" width="483" /></span><br />
    <span style="opacity:0.99;color: #050500;text-shadow: 0px 1px black; display: block; float:left; width: 480px; height: 130px; margin-left: 30px; margin-top:-300px; text-align: center;font-size: 100px;font-family:arial;" title=" made by charly__6__ | have some respect"><span style="font-family:georgia,serif;">SW</span><span style="font-family:georgia,serif;">A<em>G</em></span></span></span></span><br />
    <span style="color:#d3d3d3;"><span style="font-family: georgia,serif;"><span style="font-size: 72px;">Name</span></span><br />
    Text<br />
    text<br />
    text<br />
    <br />
    <br />
    <span style="font-size: 10px;">Have some respect &copy; Made By charly__6__</span></span></p>


NAME

Name • Age • county • extraType here your text
Pressentatiecharly.bogspot.com © Made by Charly__6__
Click on read more for the code

<p style="background-color:#323232;color:#FFFFFF; box-shadow: 2px 3px 5px black;text-align: center; margin: auto;  width: 500px">
    <br />
    <span style="background-color:#FFFFFF;border-left: 10px solid black;border-radius: 100px/50px;margin-left: 120px;  color: #323232; float: left; font-family: Bradley hand itc; font-size: 12px; margin-top: 5px; padding: 3px; text-align:center; width: 260px;height: 70px; overflow: hidden;" title="This code was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect."><span style="font-size:48px;">NAME</span></span><br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <span style="font-size:22px;"><span style="font-family: bradley hand itc;">Name &bull; Age &bull; county &bull; extra</span></span><span style="font-size:16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); margin-left: 20px; color: rgb(50, 50, 50); float: left; font-family: Bradley hand itc; margin-top: 5px; padding: 3px; text-align: center; width: 450px; height: 400px; overflow-y: scroll; overflow-x: hidden;" title="This code was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect.">Type here your text</span></span><br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <span style="color:#ffffff;"><span style="font-size:10px;">Pressentatiecharly.bogspot.com &copy; Made by Charly__6__</span></span></p>

Name
Text Text Text
Text Text
Text
Text Text
Text Text Text


Presentatiecharly.blogspot.com © Made by Charly__6__
Click on read more for the code;

<p style=" background-color:#C0C0C0;  border-left: 20px solid #000000; border-top: 20px solid #000000; border-right: 20px dashed #000000; border-bottom: 20px dashed #000000;color:#0A9B9B;text-align: center;" title="Presentatiecharly.blogspot.com © Made By charly__6__">
    <span style="font-family:century gothic;"><span style="font-size: 72px;"><span style="border: solid 20px #00FFFF; display: block; padding: 0px;"><span style="font-size:12px;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 72px;"><span style="color: transparent;"><span style="text-shadow: 0px 0px 8px silver, 0px -2px 2px #00FFFF;"><span style="text-shadow: 0px 0px 8px #00FFFF, 0px -2px 1px #00FFFF;"><span style="text-shadow: 0px 0px 8px silver, 0px 2px 1px black;"><span style="text-shadow: 0px 0px 4px silver, 0px 2px 1px #00E1E1;">Name</span></span></span></span></span></span></span></strong><br />
    <span style="color:#696969;"><span style="font-size:14px;">Text Text Text<br />
    Text Text<br />
    Text<br />
    Text Text<br />
    Text Text Text</span><br />
    <br />
    <span style="font-size: 8px;">Presentatiecharly.blogspot.com &copy; Made by Charly__6__</span></span></span></span></span></span></p>

WelcometexttexttextMade by charly__6__ presentatiecharly.blogspot.com


Click on red more for the code:

<span id="Charly__6__" style="box-shadow: 3px 3px 4px #000000; color: purple; display: block; font-size: 14px; height: 343px; margin: auto; overflow: hidden; width: 500px; z-index: 2;" title=" presentatiecharly.blogspot.be"><img alt="" height="343" src="http://www.sdcdn.com/camera/194/115/194115173.jpg" style="opacity: 1; z-index: 2;" width="500" /><span style="font-family: lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif;"><em><span id="Charly__6__"><span id="Charly__6__" style="font-size: 60px;"><span id="Charly__6__" style="display: block; height: 70px; margin-left: 28px; margin-top: -320px; opacity: 0.9; overflow: hidden; padding: 1px; text-align: center; text-shadow: 2px 2px #000000; width: 430px; z-index: 1;"><span id="Charly__6__" style="color: white;">Welcome</span></span></span></span></em></span><span id="Charly__6__" style="background-color: black; color: purple; display: block; font-family: Century gothic; font-size: 14px; height: 150px; margin-left: 70px; margin-top: 50px; opacity: 0.5; overflow-x: hidden; overflow-y: auto; padding: 1px; text-align: center; width: 380px; z-index: 1;" title=" presentatiecharly.blogspot.be"><span id="Charly__6__" style="color: white;"><span style="font-size: 36px;"><span style="font-size: 12px;">text</span></span><br />
<br />
<br />
<br />
<span style="font-size: 36px;"><span style="font-size: 12px;">text</span></span><br />
<br />
<br />
<br />
<span style="font-size: 36px;"><span style="font-size: 12px;">text<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<span style="font-size: 8px;">Made by charly__6__ presentatiecharly.blogspot.com</span></span></span></span></span></span>
<p>
    &nbsp;</p>


NAME
text
text
VV

Presentatiecharly.blogspot.com © Made by charly__6__
Click on read more for the code:

<p style="border: 3px dashed #EBEB00; background-color:#F5F500; text-align: center; margin: auto; height: 250px; width: 250px;overflow-y:auto;" title="Presentatiecharly.blogspot.com © Made by Charly__6__ ">
    <span style="color:#000000;"><span style="font-size:36px;">NAME</span><br />
    text<br />
    text</span><br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    &nbsp;</p>
<p style="border: 1px dashed #C0C0C0; background-color:#fff; text-align: center; margin: auto; height: 30px; width: 252px;line-height: 15px;" title="Presentatiecharly.blogspot.com © Made by Charly__6__ ">
    <span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(211, 211, 211);">V</span></span><span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-size: 14px;">&diams;</span></strong></span><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(211, 211, 211);">V</span></span></span><br />
    <span style="color:#ff0000;"><span style="font-size: 48px;">&diams;</span></span><br />
    &nbsp;</p>
<p style="border: 3px dashed #8E5A00; background-color:#8E5A00; text-align: center; margin: auto; height: 40px; width: 250px;" title="Presentatiecharly.blogspot.com © Made by Charly__6__ ">
    <br />
    <span style="color:#000000;"><span style="font-size:8px;">Presentatiecharly.blogspot.com &copy; Made by charly__6__</span></span></p>


COMIC: Title 

PHOTOPHOTOType here your text / storyType her eyour text / story
PHOTOPHOTOType here your text / storyType her eyour text / storyPHOTOPHOTOType here your text / storyType her eyour text / story


1
Presentatiecharly.blogspot.com © Made by charly__6__Pressentatiecharly.bogspot.com © Made by Charly__6__
↓Click on read more for the code. Have a nice day!

<p style="background-color:#fff;border: 1px solid black;color:#000; box-shadow: 2px 3px 5px black;text-align: center; margin: auto; width: 500px;">
    <br />
    <span style="font-size: 36px;">COMIC: Title </span><br />
    <br />
    <span style="background-color:#FFFFFF;border: 1px solid black;margin-left: 20px;  color: #B560F1; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 5px; text-align:center; width: 160px;height: 100px; overflow: hidden;" title="This code was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect.">PHOTO</span><span style="background-color:#FFFFFF;border: 1px solid black;margin-left: 20px;  color: #B560F1; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 5px;  text-align:center; width: 260px;height: 100px; overflow: hidden;" title="This code was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect.">PHOTO</span><span style="background-color:#FFFFFF;border: 1px solid black;margin-left: 20px;  color: #000; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: -1px;text-align:center; width: 160px;height: 30px; overflow-y: scroll;" title="This code was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect.">Type here your text / story</span><span style="background-color:#FFFFFF;border: 1px solid black;margin-left: 20px;  color: #000; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: -1px;  text-align:center; width: 260px;height: 30px; overflow-y: scroll;" title="This code was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect.">Type her eyour text / story</span><br />
    <span style="background-color:#FFFFFF;border: 1px solid black;margin-left: 20px;  color: #B560F1; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 15px; text-align:center; width: 220px;height: 100px; overflow: hidden;" title="This code was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect.">PHOTO</span><span style="background-color:#FFFFFF;border: 1px solid black;margin-left: 20px;  color: #B560F1; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 15px;  text-align:center; width: 200px;height: 100px; overflow: hidden;" title="This code was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect.">PHOTO</span><span style="background-color:#FFFFFF;border: 1px solid black;margin-left: 20px;  color: #000; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: -1px;text-align:center; width: 220px;height: 30px; overflow-y: scroll;" title="This code was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect.">Type here your text / story</span><span style="background-color:#FFFFFF;border: 1px solid black;margin-left: 20px;  color: #000; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: -1px;  text-align:center; width: 200px;height: 30px; overflow-y: scroll;" title="This code was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect.">Type her eyour text / story</span><span style="background-color:#FFFFFF;border: 1px solid black;margin-left: 20px;  color: #B560F1; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 15px; text-align:center; width: 260px;height: 100px; overflow: hidden;" title="This code was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect.">PHOTO</span><span style="background-color:#FFFFFF;border: 1px solid black;margin-left: 20px;  color: #B560F1; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 15px;  text-align:center; width: 160px;height: 100px; overflow: hidden;" title="This code was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect.">PHOTO</span><span style="background-color:#FFFFFF;border: 1px solid black;margin-left: 20px;  color: #000; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: -1px;text-align:center; width: 260px;height: 30px; overflow-y: scroll;" title="This code was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect.">Type here your text / story</span><span style="background-color:#FFFFFF;border: 1px solid black;margin-left: 20px;  color: #000; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: -1px;  text-align:center; width: 160px;height: 30px; overflow-y: scroll;" title="This code was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect.">Type her eyour text / story</span><br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    1<br />
    <span style="font-size:8px;">Presentatiecharly.blogspot.com &copy; Made by charly__6__</span><span style="color:#ffffff;"><span style="font-size:10px;">Pressentatiecharly.bogspot.com &copy; Made by Charly__6__</span></span></p>♱SWAG♱
♱Name♱

Text

text

text


Presentatiecharly.blogspot.com © Made By charly__6__
↓Click on read more for the code. Have a nice day!

<p style="background-color:#FFF;border-radius: 20px;color:#000000; box-shadow: 2px 0px 4px black;text-align: center;  margin: auto; width: 510px; overflow: auto;font-family:georgia,serif;" title=" Made by charly__6__ | presentatiecharly.blogspot.com">
    <span style="font-family:century gothic;"><span style="color: #0000000; display: block; float:left; width: 480px; height: 200px;border-radius: 20px;overflow:hidden; margin: 15px; text-align: center;"><span style="opacity:0.9;" title=" Made by charly__6__ | Don't remove the credit"><img height="322" src="http://www.sdcdn.com/camera/223/561/223561013.jpg" width="483" /></span><br />
    <span style="opacity:0.99;color:  #FFF; display: block; float:left; width: 450px; height: 130px; margin-left: 20px; margin-top:-300px; text-align: center;font-size: 100px;font-family:arial;" title=" made by charly__6__ | presentatiecharly.blogspot.com"><span style="font-family:georgia,serif;text-shadow: 0px 1px #000, 0px -1px #000;">♱SWAG♱</span></span></span></span><br />
    <span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size: 72px;">♱Name♱</span></span><br />
    <span style="font-size: 26px;"><strong><span style="font-size:16px;">♱</span></strong></span><br />
    Text<br />
    <span style="font-size: 26px;"><span style="font-size:16px;"><strong>♱</strong></span></span><br />
    text<br />
    <span style="font-size: 26px;"><span style="font-size:16px;"><strong>♱</strong></span></span><br />
    text<br />
    <br />
    <br />
    <span style="font-size: 10px;">Presentatiecharly.blogspot.com &copy; Made By charly__6__</span></p>


Keep 
calm 
and 
love 1D
Text
Text
Text
Text

Text

Presentatiecharly.blogspot.com © Made By charly__6__  

↓Click on read more for the code. Have a nice day! 


<p style="background-color:black;color:#FFF; box-shadow: 0px 0px 4px black; text-align: center;  margin: auto; width: 500px; overflow: auto;font-family:cooper black;" title=" Made by charly__6__ | presentatiecharly.blogspot.com">
    <span style="font-size:48px;text-shadow: 0px 1px White;"><font color="#ffff00"><font color="#FF0000">K</font><font color="#FF4600">e</font><font color="#FF8C00">e</font><font color="#FFD200">p</font><font color="#FFff00"> </font><br />
    <font color="#B9ff00">c</font><font color="#73ff00">a</font><font color="#2Dff00">l</font><font color="#00ff00">m</font><font color="#00ff46"> </font><br />
    <font color="#00ff8C"><span style="font-size:36px;">a</span></font><span style="font-size:36px;"><font color="#00ffD2">n</font><font color="#00ffff">d</font></span><font color="#00D2ff"> </font><br />
    <font color="#0046ff">l</font><font color="#0000ff">o</font><font color="#2D00ff">v</font><font color="#7300ff">e</font><font color="#B900ff"> </font><font color="#FF00ff">1</font><font color="#FF00D2">D<br />
    <span id="Charly" style="display: block; background-color: #ffffff; opacity: 1; width: 399px;color: black; overflow-y: auto; font-family: 'Century Gothic',Arial; font-size: 12px; font-weight: normal; border-radius: 30px;border-width: 10px; border-color: #FFD200; border-style: solid; padding: 10px; margin: auto;" title="made by Charly__6__"><span style="font-size:48px;"><b>Text</b></span><br />
    <span style="font-size:20px;"><span style="font-size:36px;">Text</span><br />
    <span style="font-size:26px;">Text</span><br />
    Text</span><br />
    Te<font color="#FF00D2">x</font>t</span></font></font></span><br />
    Presentatiecharly.blogspot.com &copy; Made By charly__6__ &nbsp;</p>
<p>
    &nbsp;</p>


Welcome to my page
I hope you like it

Take a look


Name
 Title
Text
❥ Title
text
❥ Title
text


Presentatiecharly.blogspot.com © Made By charly__6__

Click on read more for the code. Have a nice day! 


<p style="background-color:#000000;color:cyan; box-shadow: 2px 0px 4px black;text-align: center;  margin: auto; width: 510px; overflow: auto;font-family:cooper black;" title=" Made by charly__6__ | presentatiecharly.blogspot.com">
    <span style="letter-spacing: -3px;line-height: 25px;text-shadow:0px 0px 2px cyan;"><span style="font-size: 36px;"><span style="font-family: georgia,serif;"><span style="color:#696969;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">Welcome to my page</span></span><br />
    <span style="font-size:48px;font-family: 'cooper black'; opacity: 0.7;"><font color="#b5004f">I</font><font color="#a91d61"> </font><font color="#9d3b73">h</font><font color="#905885">o</font><font color="#847597">p</font><font color="#7792a9">e</font><font color="#6ab0bb"> </font><font color="#5ecdcd">y</font><font color="#51e9de">o</font><font color="#51ecd5">u</font><font color="#50eecb"> </font><font color="#4ff1c1">l</font><font color="#4ef3b7">i</font><font color="#4ef6ae">k</font><font color="#4df8a4">e</font><font color="#4cfb9a"> </font><font color="#4bfd90">i</font><font color="#4aff86">t</font></span></span><br />
    <span style="color:#696969;"><span style="font-family: lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif;">Take a look</span></span></span></span><br />
    <br />
    <span style="font-size:48px;">Name</span><br />
    <span style="font-size: 26px;">❥</span><span style="color:#d3d3d3;text-shadow:0px 0px 4px cyan;"><span style="font-size: 24px;"> Title</span></span><br />
    Text<br />
    <span style="font-size: 26px;">❥ </span><span style="color:#d3d3d3;text-shadow:0px 0px 4px cyan;"><span style="font-size: 24px;">Title</span></span><br />
    text<br />
    <span style="font-size: 26px;">❥ </span><span style="color:#d3d3d3;text-shadow:0px 0px 4px cyan;"><span style="font-size: 24px;">Title</span></span><br />
    text<br />
    <br />
    <br />
    <span style="font-size: 10px;">Presentatiecharly.blogspot.com &copy; Made By charly__6__</span></p>SWAG

Name
Text
text
text


Presentatiecharly.blogspot.com © Made By charly__6__
Click on read more

<p style="background-color:#FFF;color:#EA2427; box-shadow: 2px 0px 4px black;text-align: center;  margin: auto; width: 510px; overflow: auto;font-family:georgia,serif;" title=" Made by charly__6__ | presentatiecharly.blogspot.com">
    <span style="font-family:century gothic;"><span style="color: #0000000; display: block; float:left; width: 480px; height: 150px;overflow:hidden; margin: 15px; text-align: center;"><span style="opacity:0.9;" title=" Made by charly__6__ | Don't remove the credit"><img height="152" src="http://www.sdcdn.com/camera/252/286/252286881.jpg" width="469" /></span><br />
    <span style="opacity:0.99;color: #FFF; display: block; float:left; width: 450px; height: 130px; margin-left: 20px; margin-top:-140px; text-align: center;font-size: 100px;font-family:arial;" title=" made by charly__6__ | presentatiecharly.blogspot.com"><span style="font-family:georgia,serif;text-shadow: 0px 2px black, 2px 3px black,-2px -2px black;">SWAG</span></span></span></span><br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <span style="font-family:georgia,serif;"><span style="font-size: 72px;text-shadow: 0px 2px black, 2px 3px black;">Name</span></span><br />
    Text<br />
    text<br />
    text<br />
    <br />
    <br />
    <span style="font-size: 10px;">Presentatiecharly.blogspot.com &copy; Made By charly__6__</span></p> 


NameText Text Text
Text Text
TextPressentatiecharly.bogspot.com © Made by Charly__6__ edit by
click on read more

<p style="background-color:#000;border: double 9px #0A2A37;border-radius: 70px/15px;color:#ffffff; box-shadow: 2px 3px 5px black;text-align: center; margin: auto;  width: 500px;" title="This presentation was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect.">
    <br />
    <br />
    <span style="border-radius: 150px;box-shadow:0px 0px 25px #0A2A37;;border: double 2px #0A2A37;margin-left: 10px;  color: #B560F1; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 5px; text-align:center; width: 150px;height: 150px; overflow: hidden;" title="This code was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect."><span style="margin-left: -30px;  color: #B560F1; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 5px; text-align:center; width: 150px;height: 150px; overflow: hidden;" title="This presentation was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect."><img height="197" src="http://www.sdcdn.com/camera/246/849/246849465.jpg" width="178" /></span><br />
    &nbsp;</span><br />
    <br />
    <span style="font-size:72px;color:#0A2A37;"><span style="font-family: Brush Script MT;">Name</span></span><br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <span style="font-family:georgia,serif;"><strong>Text Text Text<br />
    Text Text<br />
    Text</strong></span><br />
    <br />
    <br />
    <span style="color:#ffffff;"><span style="font-size:10px;">Pressentatiecharly.bogspot.com &copy; Made by Charly__6__ edit by</span></span></p>

Welcome
About me:
write here some stuff about yout doll...
Note!
write here your text

Achievements
NCG x...
or
Never so can you vote for me! Everyone deserves to be NCG

Friend # 1
She is really amzing!
.... I love you
No stardoll without you!
Friend # 2
She is really amzing!
.... I love you
No stardoll without you!

Friend # 3
She is really amzing!
.... I love you
No stardoll without you!

Friend # 4
She is really amzing!
.... I love you
No stardoll without you!

Friend # 5
She is really amzing!
.... I love you
No stardoll without you!

Friend # 6
She is really amzing!
.... I love you
No stardoll without you!

Pressentatiecharly.bogspot.com © Made by Charly__6__
Click on read more

 *It don't work sometimes sorry people!*

<p style="background-color:#000;border-radius:10px; color:#FFFFFF; box-shadow: 2px 3px 5px black;text-align: center; margin: auto;  width: 530px;" title="Made by charly__6__. Have some respect &amp; and leave the credit.">
    <br />
    <span style="font-size: 36px;">Welcome</span><br />
    <span style="background-color:#FFFFFF;margin-left: 20px;  color: #000; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 5px; padding: 3px; text-align:center; width: 230px;height: 100px; overflow-y: scroll;overflow-x: hidden;" title="This code was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect."><span style="font-size:24px;"><u>About me:</u><br />
    <span style="font-size:16px;">write here some stuff about yout doll...</span></span></span><span style="background-color:#FFFFFF;margin-left: 20px;  color: #000; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 5px; padding: 3px; text-align:center; width: 230px;height: 100px; overflow-y: scroll;overflow-x: hidden;" title="This code was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect."><span style="font-size:24px;"><u>Note!</u><br />
    <span style="font-size:16px;">write here your text</span></span></span><br />
    <span style="background-color:#FFFFFF;margin-left: 20px;  color: #000; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; padding: 3px; text-align:center; width: 485px;height: 100px; overflow-y: scroll;overflow-x: hidden;" title="This code was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect."><img height="104" src="http://www.sdcdn.com/dressups/240/240/240240347.png" style="float: left;" width="65" /><span style="font-size:24px;"><u>Achievements</u><br />
    <span style="font-size:16px;">NCG x...<br />
    or<br />
    <span style="font-size:12px;">Never so can you vote for me! Everyone deserves to be NCG</span></span></span></span><br />
    <span style="background-color:#FFFFFF;margin-left: 20px;  color: #000; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; padding: 3px; text-align:center; width: 230px;height: 100px; overflow-y: scroll;overflow-x: hidden;" title="Made by charly__6__. Have some respect &amp; and leave the credit."><strong>Friend # 1</strong><span style="margin-left: 1px;  color: #B560F1;border-radius:10px; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 1px; text-align:center; width: 65px;height: 90px; overflow: hidden;" title="Made by charly__6__. Have some respect &amp; and leave the credit."><img height="89" src="http://www.sdcdn.com/camera/139/773/139773732.jpg" width="65" /></span><br />
    She is really amzing!<br />
    .... I love you<br />
    No stardoll without you!</span><span style="background-color:#FFFFFF;margin-left: 20px;  color: #000; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; padding: 3px; text-align:center; width: 230px;height: 100px; overflow-y: scroll;overflow-x: hidden;" title="Made by charly__6__. Have some respect &amp; and leave the credit."><strong>Friend # 2</strong><span style="margin-left: 1px;  color: #B560F1;border-radius:10px; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 1px; text-align:center; width: 65px;height: 90px; overflow: hidden;" title="Made by charly__6__. Have some respect &amp; and leave the credit."><img height="89" src="http://www.sdcdn.com/camera/140/115/140115633.jpg" width="65" /></span><br />
    She is really amzing!<br />
    .... I love you<br />
    No stardoll without you!</span><br />
    <span style="background-color:#FFFFFF;margin-left: 20px;  color: #000; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; padding: 3px; text-align:center; width: 230px;height: 100px; overflow-y: scroll;overflow-x: hidden;" title="Made by charly__6__. Have some respect &amp; and leave the credit."><strong>Friend # 3</strong><span style="margin-left: 1px;  color: #B560F1;border-radius:10px; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 1px; text-align:center; width: 65px;height: 90px; overflow: hidden;" title="Made by charly__6__. Have some respect &amp; and leave the credit."><img height="89" src="http://www.sdcdn.com/camera/139/773/139773832.jpg" width="65" /></span><br />
    She is really amzing!<br />
    .... I love you<br />
    No stardoll without you!</span><br />
    <span style="background-color:#FFFFFF;margin-left: 20px;  color: #000; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; padding: 3px; text-align:center; width: 230px;height: 100px; overflow-y: scroll;overflow-x: hidden;" title="Made by charly__6__. Have some respect &amp; and leave the credit."><strong>Friend # 4</strong><span style="margin-left: 1px;  color: #B560F1;border-radius:10px; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 1px; text-align:center; width: 65px;height: 90px; overflow: hidden;" title="Made by charly__6__. Have some respect &amp; and leave the credit."><img height="89" src="http://www.sdcdn.com/camera/139/773/139773812.jpg" width="65" /></span><br />
    She is really amzing!<br />
    .... I love you<br />
    No stardoll without you!</span><br />
    <span style="background-color:#FFFFFF;margin-left: 20px;  color: #000; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; padding: 3px; text-align:center; width: 230px;height: 100px; overflow-y: scroll;overflow-x: hidden;" title="Made by charly__6__. Have some respect &amp; and leave the credit."><strong>Friend # 5</strong><span style="margin-left: 1px;  color: #B560F1;border-radius:10px; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 1px; text-align:center; width: 65px;height: 90px; overflow: hidden;" title="Made by charly__6__. Have some respect &amp; and leave the credit."><img height="89" src="http://www.sdcdn.com/camera/139/773/139773700.jpg" width="65" /></span><br />
    She is really amzing!<br />
    .... I love you<br />
    No stardoll without you!</span><br />
    <span style="background-color:#FFFFFF;margin-left: 20px;  color: #000; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; padding: 3px; text-align:center; width: 230px;height: 100px; overflow-y: scroll;overflow-x: hidden;" title="Made by charly__6__. Have some respect &amp; and leave the credit."><strong>Friend # 6</strong><span style="margin-left: 1px;  color: #B560F1;border-radius:10px; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 1px; text-align:center; width: 65px;height: 90px; overflow: hidden;" title="Made by charly__6__. Have some respect &amp; and leave the credit."><img height="89" src="http://www.sdcdn.com/camera/140/115/140115571.jpg" width="65" /></span><br />
    She is really amzing!<br />
    .... I love you<br />
    No stardoll without you!</span><br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <span style="color:#ffffff;"><span style="font-size:10px;">Pressentatiecharly.bogspot.com &copy; Made by Charly__6__</span></span></p>


Title
Text Text
TextMade by charly__6__ presentaiecharly.blogspot.com
Click on read more

<p style=" background-color:#000; border: solid 5px #000; text-align: center;" title="Made By charly__6__">
    <span style="font-family:script mt bold;"><span style="border: 4px solid rgb(255, 93, 178); display: block; padding: 0px;"><span style="border: 4px solid rgb(141, 56, 201); display: block; padding: 0px;"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size:12px;"><span style="text-shadow: 2px 0px 2px rgb(0, 0, 0), 18px 0px 8px rgb(255, 0, 127), 0px 18px 8px rgb(0, 206, 209), -18px 0px 15px rgb(223, 255, 0), 0px -18px 8px rgb(150, 111, 214);"><span style="font-size:72px;">Title</span><br />
    <span style="font-size:16px;">Text Text<br />
    Text<br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <span style="font-size:11px;">Made by charly__6__ presentaiecharly.blogspot.com</span></span></span></span></span></strong></span></span></span></p>ŠexyWith A bit of Gangster
Text
text
text


Presentatiecharly.blogspot.com © Made By charly__6__
click on read more

<p style="background-color:#000;color:#FF0137; box-shadow: 2px 0px 4px black;text-align: center;  margin: auto; width: 510px; overflow: auto;font-family:segoe print;" title=" Made by charly__6__ | presentatiecharly.blogspot.com">
    <span style="font-family:century gothic;"><span style="color: #0000000; display: block; float:left; width: 480px; height: 200px;overflow:hidden; margin: 15px; text-align: center;"><span style="opacity:0.9;" title=" Made by charly__6__ | Don't remove the credit"><img height="322" src="http://www.sdcdn.com/camera/247/354/247354971.jpg" width="483" /></span></span></span><br />
    <strong><span style="font-size: 72px; text-shadow: -1px 0px 1px white,1px 0px 1px white;">&Scaron;<span style="color:#000000;"><span style="font-size: 20px;">exy</span></span>W<span style="color:#000000;"><span style="font-size: 20px;">ith </span></span>A<span style="font-size:20px;"><span style="color:#000000;"> bit of</span> <span style="font-size:72px;">G</span><span style="color:#000000;">angster</span></span></span></strong><br />
    <span style="font-size:18px;">Text<br />
    text<br />
    text</span><br />
    <br />
    <span style="font-size: 10px;">Presentatiecharly.blogspot.com &copy; Made By charly__6__</span></p>

YOUR NAME
YUP THAT'S ME
TIP 
WRITE FIRST YOUR NAME THEN DELTE THE 'YOURNAME PART'
OR
CHANGE you name IN THE CODEText Text Text
Text Text
Text2013  © Made by Charly__6__ edit by .....
Click on read more for the code

<p style="background-color:#000;color:#FFFFFF; box-shadow: 2px 3px 5px black;text-align: center; margin: auto; width: 500px;" title="made by Charly__6__. ">
    <br />
    <strong><span style="font-size:72px;text-shadow: 1px 1px #ff0080;letter-spacing: -11px;"><span style="color: rgb(128, 255, 0); font-family: segoe print;">YOUR NAME</span></span></strong><br />
    <span style="font-size:16px;"><strong><span style="transform: rotate(355deg); margin-right: 50px; color: rgb(255, 255, 255); float: right; font-family: segoe print; margin-top: -40px; text-shadow: 1px 1px #ff0080; text-align: center; width: 200px; height: 50px; overflow: hidden;" title="made by Charly__6__. ">YUP THAT&#39;S ME</span></strong></span><br />
    <strong>TIP </strong><br />
    <span style="font-size:10px;">WRITE FIRST YOUR NAME THEN DELTE THE &#39;YOURNAME PART&#39;<br />
    OR<br />
    CHANGE you name IN THE CODE</span><br />
    <br />
    <br />
    Text Text Text<br />
    Text Text<br />
    Text<br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <span style="color:#ffffff;"><span style="font-size:10px;">2013&nbsp; &copy; Made by Charly__6__</span></span> edit by .....</p>

OW BOY HERE WE GO AGAIN
MSW
or in other words:
waste of time and money.
Winner: probably one of the "famous and rich" girls

I'm not running

N-O-T
Don't bother me with the spam please
Don't ask it on the chat or in a friendrequest or in a message
I'm just on stardoll for some fun ok don't give me your stress

Made bye Charly__6__ | edit by....
click on read more for the code

<p style="border: 3px solid #000000; background-color:#c0c0c0; text-align: center; margin: auto; width: 400px;">
    <span style="border: 8px solid #ff0000; display: block; padding: 0px;"><span style="border: 3px solid #000; display: block; padding: 0px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;">OW BOY HERE WE GO AGAIN</span><br />
    <span style="font-size:26px;">MSW<br />
    <span style="font-size:16px;">or in other words:<br />
    waste of time and money.<br />
    <span style="font-size:11px;">Winner: probably one of the &quot;famous and rich&quot; girls<br />
    <br />
    <span style="font-size:20px;">I&#39;m not running</span></span></span></span></span><br />
    <span style="color:#ff0000;"><span style="font-size: 26px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 48px;"><u><strong>N-O-T</strong></u></span></span></span></span></span></span><br />
    <span style="color:#000000;"><span style="font-size:26px;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-size:11px;">Don&#39;t bother me with the spam please<br />
    Don&#39;t ask it on the chat or in a friendrequest or in a message<br />
    I&#39;m just on stardoll for some fun ok don&#39;t give me your stress<br />
    <br />
    Made bye Charly__6__ | edit by....</span></span></span></span></span></span></p>


MSW
I will be running for MSW
So Please Vote for me and tell it to your friends


Hello my name is ...... . I am .... years old and I live in .... .
I do my best to get sole votes so my county will win MSW.


Why you should vote for me
.....

About the MSW votes
I always return votes back if you have voted!  If you als o need votes just ask it ;) We can help eachother out! I support everyone whois running for MSW beacause everyone has the right to follow heir dream here


Friends
their names...


made by charly__6__ | Best viewed in FIREFOX for the background |Edit by ...


 
click on read more for the code

<p style="background: -moz-linear-gradient(-30deg, #fff 5%,#969696 20%,#646464 30%, #fff 40%, #C8C8C8 50%, #828282 60%,#fff 70%,#828282 80%, #464646 90%, #fff 100%);border-radius: 30px; box-shadow: 2px 3px 5px black;text-align: center; margin: auto; height: 400px; width: 480px;">
    <br />
    <br />
    <span style="color:#696969;"><span style="background-color: rgb(222, 222, 222); box-shadow: 0px 0px 5px black; margin-left: 60px; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 30px; padding: 3px; text-align: center; width: 360px; height: 270px; overflow-y: scroll; overflow-x: hidden;" title="Made by Charly__6__. Best viewed in FIREFOX otherwise you don't see the background."><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 72px;">MSW</span></span><br />
    <em><span style="font-family:courier new,courier,monospace;"><span style="font-size: 18px;">I will be running for MSW<br />
    So Please Vote for me and tell it to your friends</span></span></em><br />
    <br />
    Hello my name is ...... . I am .... years old and I live in .... .<br />
    I do my best to get sole votes so my county will win MSW.<br />
    <br />
    <br />
    Why you should vote for me<br />
    .....<br />
    <br />
    <strong><span style="font-size:16px;">About the MSW votes</span></strong><br />
    I always return votes back if you have voted!&nbsp; If you als o need votes just ask it ;) We can help eachother out! I support everyone whois running for MSW beacause everyone has the right to follow heir dream here<br />
    <br />
    <br />
    <strong><span style="font-size:22px;">Friends</span></strong><br />
    their names...<br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <span style="font-size:8px;">made by charly__6__ | Best viewed in FIREFOX for the background |Edit by ...</span></span></span><br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    &nbsp;</p>


Put here your picture and after that : delete the space+text here

Tip: Just the face of your doll or something special
Your  MSWcard
Hello. Yes MSW is coming.
Type here your help/vote text 

when you're ready : Please check the credit. This is no scroll or somerhing. This is the space you have
Made by Charly__6__  | This card is edited by .......... Vote for her/Him
Click on read more for the code:

<p style="border: 1px solid #A2A2A2;border-radius: 25px; box-shadow: 0px 0px 5px #DEDEDE ,0px 0px 3px #DEDEDE inset,0px 0px 5px #DEDEDE inset,0px 0px 50px #DEDEDE inset;  background-color:#ffffff; text-align: center; margin: auto; height: 165px; width: 400px;" title="made by Charly__6__. Have some respect.">
    <br />
    <span style="background-color:#FFFFFF;border: 1px solid #A2A2A2;margin-left: 20px;  color: #000; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 5px; padding: 3px; text-align:center; width: 90px;height: 120px; overflow: hidden;" title="made by Charly__6__. Have some respect.">Put here your picture and after that : delete the space+text here<br />
    <br />
    <span style="font-size:8px;">Tip: Just the face of your doll or something special</span></span><span style="color:#696969;"><span style="font-size: 28px;"><span style="font-family: Edwardian Script ITC;"><span style="font-size: 36px;">Your&nbsp;</span> <span style="font-family: georgia,serif;">MSW</span><span style="font-size: 36px;">card</span></span></span><br />
    <span style="font-family: georgia,serif;">Hello. Yes MSW is coming.<br />
    Type here your help/vote text </span><br />
    <br />
    <span style="font-size: 9px;">when you&#39;re ready :<u><strong> Please check the credit</strong></u>. This is no scroll or somerhing. This is the space <u>you have</u></span><br />
    <br />
    <br />
    <span style="font-size: 8px;">Made by Charly__6__&nbsp; | This card is edited by .......... Vote for her/Him</span></span></p> 

MSW
Vote for me 
Intro: Why you want to win ...


Write here your text
Write here your text
Write here your text
Write here your text100% made by charly__6__ don"t copy it without the credit |edit by me
Click on read more for the code

<p style="color: #A2A2A2;font-family: 'century gothic';border: 1px solid #DEDEDE;border-radius: 25px; box-shadow: 0px 0px 5px #DEDEDE ,0px 0px 3px #DEDEDE inset,0px 0px 5px #DEDEDE inset,0px 0px 50px #DEDEDE inset; ;width:500px;margin: auto; background-color: #fff; text-align: center;" title="made by charly__6__">
    <br />
    <span style="color: black;"><span style="color: white;"><span style="color: white;"><span style="color: white;"><span style="color: white;"><span style="color: white;"><span style="color: white;"><span style="color: transparent; font-family: script mt bold; font-size: 100pt; letter-spacing: -6pt; text-shadow: 0px 0px 7px white, 0px 0px 3px #C0C0C0, 0px 0px 3px rgb(255, 0, 153), 0px 0px 8px white;"><span style="color: transparent; font-family: georgia; font-size: 74pt; letter-spacing: -2pt; text-shadow: 0px 0px 14px white, 0px 0px 3px #D4D4D4, 0px 0px 2px #A2A2A2, 0px 0px 5px white;">MSW</span></span></span></span></span></span></span></span></span><br />
    <span style="color:#a9a9a9;"><span style="font-family: script mt bold; font-size: 100pt; letter-spacing: -6pt; text-shadow: 0px 0px 7px white, 0px 0px 3px rgb(192, 192, 192), 0px 0px 3px rgb(255, 0, 153), 0px 0px 8px white;"><span style="font-family: georgia; font-size: 74pt; letter-spacing: -2pt; text-shadow: 0px 0px 14px white, 0px 0px 3px rgb(212, 212, 212), 0px 0px 2px rgb(162, 162, 162), 0px 0px 5px white;"><span style="font-size: 48px;"><strong><span style="font-family: Edwardian Script ITC; letter-spacing: 1px;">Vote for me </span></strong></span></span></span></span><br />
    Intro: Why you want to win ...<br />
    <br />
    <br />
    <span style="font-size: 20px; font-family: 'century gothic';"><span style="font-size: 14px;">Write here your text<br />
    Write here your text<br />
    Write here your text<br />
    Write here your text</span></span><br />
    <br />
    <br />
    <span style="font-size:8px;">100% made by charly__6__ don&quot;t copy it without the credit |edit by me</span></p>


Title


Write here your text
Write here your text
Write here your text
Write here your text
Write here your text100% made by charly__6__ don"t copy it without the credit |edit by me
Click on read more for the code

<p style="color: #8178ED;font-family: 'century gothic';border: 8px solid #8178ED;border-radius: 25px; box-shadow: 0px 0px 5px #8178ED ;width:500px;margin: auto; background-color: #fff; text-align: center;" title="made by charly__6__">
    <br />
    <img height="222" src="http://www.sdcdn.com/camera/263/87/263087729.jpg" style="float: right;" width="148" /><span style="font-family:comic sans ms,cursive;"><span style="font-size: 48px;color: #FFE632; text-shadow: 1px 3px black;">Title</span></span><br />
    <br />
    <br />
    <span style="font-size: 20px; font-family: 'century gothic';"><span style="font-size: 14px;">Write here your text</span></span><br />
    <span style="font-size: 20px; font-family: 'century gothic';"><span style="font-size: 14px;">Write here your text<br />
    Write here your text<br />
    Write here your text<br />
    Write here your text</span></span><br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <span style="font-size:8px;color:black;">100% made by charly__6__ don&quot;t copy it without the credit |edit by me</span></p>


Name
Text
text
Text
text
text

2013 © Made by Charly__6__ | edit by me
Click on read more for the code:<p style="background-color:#FFBFD2;color:#FFBFD2; box-shadow: 2px 3px 5px black;text-align: center; margin: auto; width: 515px;">
                        <span style="background-color:#FFBFD2;border-bottom: solid #E1798C 5px;margin-left: 0px;  color: #F7798C; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 0px; padding: 0px; text-align:center; width: 360px;height: 305px; overflow-y: scroll;overflow-x: hidden;" title="This presentation was 100% created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect."><span style="font-size:72px;">Name</span><br />
                        <em><strong>Text<br />
                        text</strong></em></span><span style="background-color:#FF97AA;border-bottom: solid #E1798C 5px; border-left: #F58DA0 dashed 5px;margin-left: 360px;  color: #fff; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: -305px; padding: 0px; text-align:center; width: 150px;height: 300px; overflow-y: scroll;overflow-x: hidden;" title="This code was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect.">Text<br />
                        text<br />
                        text</span><br />
                        <br />
                        <br />
                        <br />
                        <br />
                        <br />
                        <br />
                        <br />
                        <br />
                        <br />
                        <br />
                        <br />
                        <br />
                        <br />
                        <br />
                        <br />
                        <br />
                        <br />
                        <br />
                        <br />
                        <br />
                        <span style="color:#F7798C;"><span style="font-size:10px;">2013 &copy; Made by Charly__6__ | edit by me</span></span></p>Name
Title
text text
text
text text
-end-

Pressentatiecharly.bogspot.com © Made by Charly__6__
 
Click on read more for the code<p style="background-color:#181607;color:#D7E6C9; box-shadow: 0px 0px 5px #D7E6C9,0px 0px 5px #D7E6C9;text-align: center; margin: auto; width: 530px;">
                        <br />
                        <span style="background-color:#FFFFFF;box-shadow: 0px 0px 5px                  #D7E6C9;margin-left: 50px;  color: #B560F1; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 5px; padding: -3px; text-align:center; width: 420px;height: 230px; overflow: hidden;" title="This code was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect."><img height="387" src="http://www.sdcdn.com/camera/250/982/250982986.jpg" width="581" /></span><br />
                        <span style="font-size:72px;"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); box-shadow: 0px 0px 5px  #D7E6C9;opacity: 0.5; margin-left: 20px; color:  #D7E6C9; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; margin-top: -210px; text-align: center; width: 480px; height: 80px; overflow: hidden;" title="This code was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect.">Name</span></span><br />
                        <span style="background-color:#181607;box-shadow: 0px 0px 5px #A87AA1;margin-left: 70px;  color: #D7E6C9; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: -120px; margin-bottom:10px; padding: -3px; text-align:center; width: 380px;height: 100px; overflow-y: scroll;" title="This code was created by Charly__6__. Especially for you. Have some respect."><strong><span style="font-size:28px;">Title</span></strong><br />
                        text text<br />
                        text<br />
                        text text<br />
                        <br />
                        <br />
                        <br />
                        <br />
                        -end-</span><br />
                        <span style="color: #D7E6C9;"><span style="font-size:10px;">Pressentatiecharly.bogspot.com &copy; Made by Charly__6__</span></span><br />
                        &nbsp;</p>

6 σχόλια:

 1. πως τις κανουμε??ειναι ΟΛΕΣ γαματες ;ρρ
  SweetMpoumpoula

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. antigrafoume ton kodiko kai ton vazoume stin parousiasi mas kai apothikevoume kai metaa...... tha boresoume na to ftiaxoume

   Διαγραφή
 2. Βαλτε και αλλες παρο0σιασεις τις ΛΑΤΡΕΥΩ♥♥
  SweetMpoumpoula

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. πως τα φτιαχνουμε ετσι??πλιζζζ πειτε μ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή